Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY

Fundacja Sokrates współpracuje z :

Uniwersytetem Trzeciego Wieku we Wrocławiu w ramach akcji „Tydzień Filozofii na UTW”.

Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu w ramach akcji „Jestem więc muszę myśleć”.

Dodaj komentarz