Szkolenia Zawodowe

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia, których celem jest podnoszenie umiejętności „okołozawodowych” pracowników firm. Oferujemy szkolenia dla pracowników wyższego i niższego szczebla.

Naszym atutem jest kompleksowe podejście do zagadnienia szkoleń „miękkich”.

Proponujemy bardzo szeroką ofertę szkoleń, z których każde może zostać tak przeprowadzone, aby stanowić zamkniętą całość, bez względu na to czy składa się z jednego czy kilkunastu zagadnień.

Nasza oferta jest powiązanym ze sobą strukturalnie blokiem dopasowanym indywidualnie do potrzeb Państwa firmy, z uwzględnieniem problemów, zagadnień i specyfiki branży, w której działa Państwa firma.

OFERUJEMY

 • Bloki szkoleniowe dopasowane do potrzeb firmy, składające się z dowolnej ilości poszczególnych szkoleń
 • Szkolenia w siedzibie Państwa firmy i poza nią
 • Weekendowe spotkania szkoleniowo- integracyjne
 • Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów posiadających doświadczenie w pracy z grupami zawodowymi

W SKŁAD NASZEJ OFERTY WCHODZĄ NASTEPUJACE SZKOLENIA:

1. Etyka zawodowa

 • etyka w biznesie
 • kodeksy etyczne
 • dylematy i normy etyczne

2. Savoir-vivre w biznesie

 • podstawy etykiety w biznesie
 • precedencja w biznesie

3. Moda i visage

 • ubiór w biznesie
 • kreowanie własnego wizerunku
 • autoprezentacja w spotkaniu z klientem
 • ćwiczenia w zakresie mody i prezentacji

4. Komunikacja interpersonalna

 • umiejętność efektywnego komunikowania się
 • mowa ciała
 • umiejętność aktywnego słuchania
 • praktyczne zajęcia w komunikowaniu się

5. Mediacja – rozwiązywanie konfliktów w firmie

 • profesjonalne rozwiązywanie konfliktów w firmie
 • rola i znaczenie mediacji
 • poznawanie narzędzi mediatora

6. Emisja głosu

 • zasady prawidłowej artykulacji
 • oddychanie podczas przemawiania
 • ćwiczenia w donośnym mówieniu

7. Erystyka

 • sztuka prowadzenia sporów
 • sposoby efektywnego prowadzenia negocjacji

8. Twórcze myślenie

 • potrzeba twórczego myślenia w biznesie
 • ćwiczenia w nietypowym rozwiązywaniu problemów
 • sposoby szybkiego i nieszablonowego działania konstruktywnego

9. Radzenie sobie ze stresem, relaksacja, efektywne zarządzanie czasem

 • umiejętności przeciwdziałania następstwom stresu
 • metody redukcji stresu w miejscu pracy
 • metody zwiększania samokontroli emocjonalnej

10. Aktywne formy odreagowywania i relaksu w miejscu pracy (elementy gimnastyki, aktywnego wypoczynku i automasażu)

 • metody odstresowywania się w miejscu pracy (relaks psychiczny, elementy automasażu)
 • dotlenianie organizmu, techniki oddechowe
 • usprawnianie procesów myślowych

11. Metody windykacji należności

 • sposoby odzyskiwania zaległości finansowych od dłużników
 • zagadnienia prawne windykacji

Każde z wyżej wymienionych szkoleń prowadzone jest przez specjalistę w danej dziedzinie.

Szkolenia mogą mieć formę zajęć z grupami wieloosobowymi oraz spotkań indywidualnych.