Kontakt

Fundacja Wspierania Filozoficzno-Humanistycznych
Działań Społecznych SOKRATES
Kościuszki 35B-E
Wrocław 50-011

tel. : 0606 439 527

e-mail : info@fundacjasokrates.org

konto :
Bank Pekao S. A.
I O. we Wrocławiu

69 1240 1994 1111 0010 0666 1688