Kontakt

Fundacja Wspierania Filozoficzno-Humanistycznych
Działań Społecznych SOKRATES
ul. Złotostocka 10/3
50-511 Wrocław

tel. : 0606 439 527

e-mail : info@fundacjasokrates.org

konto :
Bank Pekao S. A.
I O. we Wrocławiu

69 1240 1994 1111 0010 0666 1688